Gebedsbergen: zo wordt een land gezegend

Gebedsbergen: zo wordt een land gezegend

Misschien heb je er al wel eens over gehoord: prayer mountains of gebedsbergen. Wat zijn dat nou precies? En wie heeft dat bedacht?
Het heeft te maken met de 7 invloedsgebieden van de maatschappij:

  • Kunst, cultuur, entertainment en sport
  • Economie, wetenschap en technologie
  • Onderwijs
  • Gezinsleven
  • Overheid en politiek
  • Media
  • Godsdienst

Deze gebieden vormen de maatschappij. Je zou ze ook pilaren kunnen noemen. Als binnen deze invloedssferen de principes van God toegepast worden, dan betekent dat zegen voor een land.

In 1975 kregen Loren Cunningham, oprichter van Jeugd met een Opdracht, en Bill Bright, oprichter van Campus Crusade for Christ, allebei een openbaring van God. Ze deelden deze met elkaar tijdens een gezamenlijk ontbijt, en tot hun verbazing bleken ze allebei eenzelfde boodschap gekregen te hebben. Deze hield samengevat het volgende in: om de wereld te winnen voor het Koninkrijk van God is het nodig dat christenen de maatschappijgebieden beïnvloeden. Francis Schaeffer, oprichter van de internationale gemeenschap l’Abri, bleek in diezelfde tijd en onafhankelijk van hen ook eenzelfde inzicht te hebben ontvangen.

De invloedssferen werden ‘bergen’ genoemd. Dit verwijst naar het verhaal van Kaleb, die tegen Jozua zei: ‘Geef mij deze berg’. Met een gebedsberg wordt dus een plaats bedoeld waar dingen tot stand gebracht worden en waar invloed uitgeoefend wordt met het oog op Gods plannen voor de wereld .

We vinden dit concept niet letterlijk in de Bijbel terug. Toch is het een door en door Bijbels principe. We zijn niet geroepen om ons terug te trekken, maar om de wereld in te gaan en als ‘zout’ en ‘licht’ te zijn. Elke dag, en op alle gebieden van het leven. God wil ook Zijn wijsheid aan ons geven om antwoorden en oplossingen te vinden voor de problemen van deze wereld.