Bidden voor de redding van anderen (1)

Bidden voor de redding van anderen

Een vrijmoedig gebed

Er was eens een oma die tegenover een middelbare school woonde. God legde het op haar hart om te bidden voor de redding van een student. Ze deed dit met volharding, en voegde eraan toe: ‘Heer, ik bid dat er door deze jongeman duizenden anderen gered worden…’
Enige tijd later kwam George Verwer tot bekering. Hij was toen 18 jaar en werd de oprichter van Operatie Mobilisatie!
Voorafgaand aan de Olympische Spelen van Los Angeles in 1984 gingen vrouwengroepen naam voor naam bidden voor alle straten van deze metropool met een diameter van bijna honderd kilometer.
Tijdens de Spelen werden er zo’n 11.000 christenen uit de hele wereld ontvangen door 1800 plaatselijke kerken voor een enorme evangelisatiecampagne.
Meer dan duizend mensen getuigden dagelijks van hun geloof. Atleten uit alle werelddelen en uit veel gesloten landen hoorden het Goede Nieuws. Carl Lewis, viervoudig winnaar van de gouden medaille en koning van deze Spelen, gaf zijn getuigenis als toegewijd christen in een krant die massaal werd uitgedeeld bij de uitgang van het stadion.
Maar het meest verbazingwekkende getuigenis kwam van een politiechef. Die vertelde dat er geen enkele melding was van een gewelddadige dood tijdens de 15 dagen van de Spelen. En dat terwijl het daggemiddelde over een jaar 48 was! Los Angeles werd in deze periode een veilige stad, terwijl normaal gesproken allerlei soorten boeven hadden kunnen profiteren van dit buitenkansje van drie miljoen extra bezoekers…
In antwoord op het vrijmoedige gebed van christenen had God zijn hemelse legers naar de straten van de ‘engelenstad’ gestuurd. Zijn Koninkrijk groeide en de poorten van de hel weken terug.

Toen ik geboren werd, waren mijn vier grootouders al gestorven. Maar door mijn huwelijk heb ik een vurige en moedige oma geërfd. Haar ouders waren vermoord tijdens de Armeense tragedie. Op elfjarige leeftijd en in haar eigen huis werd zij een jonge slavin van de daders van de genocide. Ze kwam tot geloof en arriveerde tenslotte in Frankrijk, waar ze zich aansloot bij het Leger des Heils. Vanaf dat moment bad ze onophoudelijk voor haar man (die tot geloof kwam) en voor heel haar familie.
Nu bezetten vijf van haar zeven kinderen en ook veel van haar kleinkinderen sleutelposities in het werk van de Heer, of hebben dat eerder gedaan. Verschillende achterkleinkinderen van haar hebben al een levend geloof. Vanaf het moment dat het jonge weesmeisje ging bidden, zijn er tienduizenden mensen in Frankrijk, Afrika en elders gezegend. Net als Jozef in zijn tijd, had zij begrepen dat een moedig gebed ellende en verbanning kan veranderen in redding voor een hele familie en voor duizenden anderen.

Het grootste en mooiste cadeau dat je aan een ongelovige kunt geven, is vrijmoedig bidden voor zijn of haar redding.


Bron: Bidden voor de wereld. Hoe doe je dat? (Carlo Brugnoli)

Meer lezen? Ga naar de boekenpagina

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *