Je getuigens delen… Hoe doe je dat?

Je getuigenis delen… hoe doe je dat?

Hoe kun je anderen op een aansprekende manier vertellen wat God voor je heeft gedaan, en hoe jouw leven daardoor is veranderd? Met andere woorden, hoe kun je een effectieve getuige van Jezus Christus zijn?

De verdedigingsrede van Paulus (Handelingen) biedt heel bruikbare aanknopingspunten. Je kunt ze gebruiken voor je getuigenis in een persoonlijk gesprek of in het openbaar, maar ook voor een schriftelijk getuigenis (boekje, internet).

Bouw je getuigenis op aan de hand van de volgende 3 kernpunten:

  • Je leven voordat je tot geloof kwam (hoe zag het eruit?)
  • Je bekering (waardoor ben je gaan geloven?)
  • Je leven zoals het nu is (wat is er veranderd?)

Door deze etappes in jouw leven achtereenvolgens te beschrijven, krijg je een voor de luisteraar overzichtelijk en samenhangend geheel. Schrijf je verhaal eerst uit. Je hebt dan een bron waar je altijd uit kunt putten. En een goede voorbereiding maakt het echt effectiever.

Bedenk een goede introducerende zin die wat erna komt, niet afzwakt. Overdrijf niet, maar bagatelliseer ook niet. Vertel de dingen gewoon zoals ze waren. Dan zal je verhaal echt klinken en zijn vrucht afwerpen. Openheid is ook een belangrijk principe. Als er gevoelige kwesties of weinig besproken thema’s ter sprake komen, dan spreekt dit mensen aan die zich erin herkennen.

Als je je getuigenis deelt, gebruik dan duidelijke en begrijpelijke taal, met concrete woorden in plaats van algemene termen. Vermijd het gebruik van ‘de tale Kanaäns’ of ‘evangelisch jargon’. Niet-christenen begrijpen dit niet.

Het beste is om je getuigenis in chronologische volgorde te vertellen. Er is een begin, en opbouw en een conclusie. Als je sprongen terug maakt in de tijd, is het voor degene die luistert moeilijk te volgen.

Meer weten? Bestel hier het boek ‘Je getuigenis delen. Hoe doe je dat?’ van Carlo Brugnoli