Leef jij in Gods dimensie?

Leef jij in Gods dimensie?

Om invloed uit te oefenen op de geschiedenis van je familie, je stad of dorp, je land en de hele wereld, moet je jezelf zien als iemand die een belangrijke, actieve rol speelt. Om jezelf zo te zien, is het nodig dat je begrijpt dat je dat werkelijk bent. Je bent dat echt, omdat je een zoon of dochter van God bent (door de wedergeboorte, zie Joh. 1:12-13).

Om dit beter te begrijpen, zullen we eens kijken naar de fundamentele verschillen die er zijn tussen een gewone werknemer in het bedrijf van een grote autofabrikant en de zoon van deze autofabrikant. Wat zijn de verschillen?

  • De werknemer ziet alleen zijn eigen werkterrein, zoals het monteren van de remmen of het bekleden van de stoelen, terwijl de zoon alle werkzaamheden overziet die uitgevoerd moeten worden.
  • De werknemer heeft maar een beperkte kennis van de toekomstige plannen, terwijl de zoon de geheimen kent.
  • De werknemer gaat te werk volgens de richtlijnen die hij heeft ontvangen, terwijl de zoon een aandeel heeft in de besluitvorming.
  • De werknemer is geen officiële vertegenwoordiger van de onderneming. De zoon is dat wel. Deze functie oefent hij zowel ter plaatse uit als aan de andere kant van de wereld. Hij kan daar nieuwe markten verkennen. Zijn mening, zijn verzoeken en zijn communicatie met het moederbedrijf hebben het gewicht van die van een bevoorrecht ambassadeur. Maar wij zijn meer dan dat…

Wij zijn zonen en dochters van God, en daarover zegt de Bijbel:

‘… álles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.’ (1 Kor. 3:22-23)
‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ (Joh. 20:21)
‘Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’ (Joh. 13:20)
‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.’ (2 Tim. 1:7)

De positie en het mandaat die je hebt als kind van God beginnen niet pas in de hemel, maar bij de wedergeboorte. Jezus heeft je gemaakt tot iemand die een belangrijke rol speelt in de geschiedenis van je familie en van de volken. God, je Vader, heeft ervoor gekozen om je het voorrecht te geven invloed te kunnen uitoefenen op de loop van de gebeurtenissen wanneer je de intimiteit van zijn gezin binnenkomt.

Lijkt dat je te groot of te mooi? Stel jezelf dan eens de volgende vraag: ben je een werknemer of een kind van God? Bid je je eigen gebeden of die van God? Leef je in je eigen dimensie of in die van Hem? Leg je de Heilige Geest aan banden of laat je jezelf door Hem meenemen in zijn plannen voor deze eeuw en deze planeet?

Bron: Bidden voor de wereld. Hoe doe je dat? (Carlo Brugnoli). Meer lezen? Ga naar de boekenpagina.