Uitgeverij Iris

Uitgeverij Iris is een jonge uitgeverij, gevestigd in de mooie stad Middelburg. De boeken van Uitgeverij Iris vallen binnen de categorie geloofsopbouw.

De aanleiding voor het opstarten van deze uitgeverij was het initiatief om een door Jeugd met een Opdracht in Zwitserland uitgegeven serie boeken in het Nederlands beschikbaar te maken.

Deze serie wordt nu in Nederland uitgegeven onder de naam Impact Serie. Hij heeft als doel hen die in Jezus geloven en Hem willen volgen, hulpmiddelen aan te reiken hun geloof concreet te maken op diverse terreinen van het leven.

Het is de wens van de auteurs en de uitgever dat deze boeken je als lezer zullen helpen en inspireren om een kleurrijk en vruchtbaar leven te leven.

De auteurs

Carlo Brugnoli gaf verschillende jaren leiding aan de School voor Evangelisatie en het centrum van Jeugd met een Opdracht in Lausanne. Samen met zijn vrouw Michèle is hij werkzaam als evangelist en leraar in de Franstalige wereld en daarbuiten. Hij geeft leiding aan het internationale bedieningenteam Porteurs de Vie. Ook is hij auteur van diverse boeken die in meerdere talen vertaald zijn. Carlo en Michèle wonen in Zwitserland.

Carlo-Brugnoli-auteur


Michèle Brugnoli
is opgeleid als maatschappelijk werkster en heeft in de regio Parijs gewerkt. Zij is nu samen met haar man werkzaam binnen Jeugd met een Opdracht, op het gebied van onderwijs en evangelisatie. Michèle is kinderevangeliste en leidt kinderwerkers op in Zwitserland, Frankrijk en Afrika. Door haar werk zijn er talrijke kinderclubs ontstaan, ook op plaatsen die nog niet bereikt waren met het Evangelie. Carlo en Michèle wonen in Zwitserland.

Michèle-Brugnoli-auteur